👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Björklinge-Skuttunge skolområde 2021-2022

Skapad 2021-09-17 08:54 av Kristina Söderlund
Uppsala kommun Medarbetarsamtal i grupp-Medarbetarsamtal individuellt - uppföljande samtal - lönesamtal i dialog
Medarbetarsamtal 20 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Medarbetarsamtal på Björklinge skola och Skuttunge skola

 • I början på höstterminen träffas din arbetsgrupp i ett gruppsamtal.
 • Därefter träffas medarbetare och rektor för ett individuellt samtal om ditt arbete. Vi återknyter till dina mål och du utvärderar kort det gångna årets mål och sätter nya mål.
 • Under vårterminen träffas vi och diskuterar din prestation i relation till målen och till lönekriterierna som gäller din yrkesgrupp (bedömningsstöd i form av en matris eller avprickningspunkter, olika för olika yrkesgrupper).
 • Du får sedan din lön via ett samtal eller via ett skriftligt meddelande.

 

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Förberedelser inför medarbetarsamtal

Som medarbetare ska du känna till de väsentliga dokumenten för skolans verksamhet. Du hittar dokumenten i skolområdets Teams.

 • Verksamhetsplan (innevarande läsår)
 • Utdrag ur verksamhetsplanen
 • Gemensam plan för likabehandling, hälsa och lika värde samt rutiner runt dessa.
 • Elevhälsoplan
 • Ha kunskap om var övriga lokala planer finns
 • Ha kunskap om grundläggande systematiskt arbetsmiljöarbete, under arbetsmiljöarbete på Teams

Arbetssituation

Medarbetarsamtalet innehåller reflektioner kring din arbetssituation ur tre aspekter:
Uppdrag -  arbetsuppgifter
Hälsa -  arbetssituation, arbetsbelastning, samarbetsklimat
M
edarbetarskap - schema och arbetstider, Teamarbete, samverkan skola-fritidshem, övrigt samarbete, relationer och yrkesroll

Målkort

Som en del av din förberedelse ska du fundera över vilka mål du vill ha i ditt målkort. Gruppsamtalsmålet samt dina individuella mål skriver vi in under samtalet. Målen bör stämma överens med skolans verksamhetsplan.  Du har fått ett utdrag ur verksamhetsplanen som är viktigt att känna till.

Skriv några korta kommentarer kring de tre områdena, uppdrag, hälsa, medarbetarskap, här nedan. Du väljer själv vad du vill ta upp utifrån vad du tycker är viktigt att diskutera och vad du vill dela med dig av.

Detta är ditt individuella uppdrag och målkort

Grunden i ditt uppdrag utgår från styrdokumenten för din verksamhet, skolans verksamhetsplan, skolans värdegrund, arbetslagets uppdrag samt skolans övriga lokala handlingsplaner.

Till detta har du övriga individuella uppdrag som du skriver nedan. 

Här finns också ditt målkort för det kommande läsåret.

I målkortet skriver vi i arbetsgruppens mål som ett av målen. I målkortet använder du därefter främst verksamhetsplanen för att formulera två till tre individuella mål. Målkortet kan utgå från sådant du behöver utveckla och förstärkta. Det kan även utgå från dina styrkor. Du kanske har saker som du är expert på som du kan sprida eller förfina.

Börja själv med att fundera på förslag till mål. Detta utvecklas vidare under samtalet och då kommer vi tillsammans att skriva ditt målkort.

Målen ska vara utvärderingsbara och en utvärdering görs inför nästa medarbetarsamtal.

 

Mål
Konkretisering av mål
Namn
Kommentar…

 

Här är skolområdets kompetensutvecklingsplan för läsåret:

Kompetensutvecklingsplan

Björklinge- och Skuttunge skolområde 2021-2022

Planen grundar sig på:

 • Det systematiska kvalitetsarbetet och verksamhetsplansarbetet
 • Skolans mål och prioriterade områden
 • Ledningens utvecklings/skolutvecklingsbehov och prioriteringar
 • Arbetslags-och individers önskemål och behov
 • Nationella satsningar
 • Utvärderingar
 • Resultat från nationella prov
 • Resultat från Diamant, kartläggningar,  bedömningsstödet och diagnoser
 • Måluppfyllelse i UNIKUM
 • Föregående års kompetensutvecklingsplan

 

Gemensam inriktning:

Den största delen av årets kompetensutveckling på skolnivå kommer att handla om:

 

 • Ledarskap
 • Tillgängliga lärmiljöer
 • BFL
 • Litteracitet
 • Nätverk för fritidshem och förskoleklass
 • Styrdokument och utvärderingsarbete för fritidshemmet
 • Differentierad undervisning
 • Värdegrundsarbete

 

Övrigt:

 • HLR
 • Likabehandling
 • Brandutbildning – gemensam genomgång, egna studier och genomgång med brandombuden. Ett arbetslag varje år går utbildning på Victoria. Detta läsår är det Diamanten och Pärlan.
 • Krisplan

 

Utöver detta kan det tillkomma arbetslagsinriktad utbildning eller utbildning för olika arbetsgrupper under året. 

 

Individuell kompetensutveckling:

(som även denna dokumenteras i den individuella kompetensutvecklingsplanen nedan)

Litteraturstudier och aktuell forskning

Individuella kurser och föreläsningar

Individuella kompetensutvecklingsplan Här nedan fyller du på din egen kompetensutveckling. Önskemål och det du gör under året. Skriv i löpande text, ange datumet först.