Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

S:ta Maria Skola F-6 (ej fritids)

Skapad 2012-05-31 13:14 av Rebecca Lindberg
Mall för individuella utvecklingsplaner för barn och elever, S.ta Maria Skola baserad på Nyköpings Friskola F-6.
Grundskola 6 - 13 Omdömen
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Om mig

Mina intressen och styrkor, och hur det är att vara i skolan.

Mig
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Om att vara i skolan
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…

Min utveckling

Skolan har som uppdrag att arbeta med elevens personliga, sociala och kunskapsmässiga utveckling. Se mer i grundskolans läroplan >>

Min personliga och sociala utveckling
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Utveckling av mitt lärande

Hittills

Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…

Nu - steg i mitt lärande

Framåt

Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…

Kommentarer

Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Hur jag tar ansvar
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…

Mitt lärande

Målen för lärandet i skolan finns beskrivna i skolans kursplaner. Varje ämne har sin egen kursplan, klicka här om du vill se dem.>>

Min individuella utvecklingsplan - IUP

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för mig att nå under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det gått att nå målen.

Reflektioner
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Plan
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Utvärdering
Namn 2015-01-01
Kommentar…

Det här vill jag att vi skall prata om på utvecklingssamtalet

Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: