Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mölndals stad - Glasbergsskolan period 1, 2012/2013

Skapad 2012-06-05 13:25 av Johanna Syrtén
Grundskola 6 - 13 Omdömen
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Inför utvecklingssamtalet
Under utvecklingssamtalet
Efter utvecklingssamtalet

INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN

Utvärdering
Skriftliga omdömen Skriftliga omdömen i IUP är tänkta att ge tydlig information till elev och förälder om hur eleven har utvecklats och lärt. Omdömet ska utgå från de pedagogiska planeringar som lärare gör tillsammans med sina elever, utifrån skolans nationella kursplaner. Omdömena bygger på en beskrivande bedömning av elevens lärande som talar om vad eleven kan och vad som ska utvecklas. Läraren bedömer elevens kunskapsnivå i förhållande till läroplanen, LGR 11, och dess kursplaner. I kursplanerna beskrivs de förmågor eleven ska utveckla samt vilka kunskapskrav eleven ska nå i åk 3, 6 och 9. - - Insatser behövs för att eleven ska nå förväntade kunskaper utifrån årskurs: Eleven behöver stöd/hjälp/åtgärdsprogram för att erhålla förväntad kunskapsnivå. Eleven har förväntade kunskaper utifrån årskurs: Eleven uppnår de nationella kunskapsmålen för årskurs 3 och 6 enligt gällande LPP.
Mina arbeten under period 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: