Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Montessori Vaxholm 4-6

Skapad 2012-06-14 09:20 av Marie Malmborg
Grundskola 9 - 13 Omdömen
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Att vara i skolan

Det är alla barn och ungdomars rätt att känna sig trygga, respekterade, sedda och hörda i skolan. Här ska de också få möjlighet till goda lärmiljöer och ett bra lärande.

I läroplanen kan man läsa om skolans grundläggande mål och riktlinjer. Där beskrivs bland annat normer och värden och elevernas ansvar och inflytande. Där står det också att läraren ska planera undervisningen tillsammans med eleverna, låta dem pröva olika arbetssätt och arbetsformer och låta dem vara med och utvärdera undervisningen.

Normer och värden
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Ansvar och inflytande
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Mina omdömen

Varje termin får alla elever ett skriftligt omdöme i de ämnen som de har arbetat med under terminen. Omdömena är inte betyg utan en bedömning av elevens kunskaper i förhållande till den aktuella lokala pedagogiska planeringen (LPP).

Det skriftliga omdömet ska innehålla:

 • Måluppfyllelse: Läraren ska lämna en bedömning i förhållande till de nationella kunskapskraven för åk 3, 6 eller 9, och tala om ifall eleven förväntas uppnå dem eller inte. Om eleven riskerar att inte nå lägsta kravnivå har eleven rätt till ett åtgärdsprogram.
 • Nulägesbeskrivning: Läraren ska beskriva elevens kunskaper i nuläget. Denna beskrivning ska grunda sig på en bedömning av elevens kunskapsutveckling och resultat i förhållande till en lokal pedagogisk planering (LPP).
 • Möjliga utvecklingsområden: Läraren ska beskriva vilka förmågor som eleven ska fortsätta att utveckla. Utvecklingsområdena kan formuleras som förslag på IUP-mål.
 • För varje ämne finns en nationell kursplan. Kursplanerna finns under "Fokus" ovan.

  Utvecklingssamtalet

  Utvecklingssamtalet är ett samtal mellan elev, vårdnadshavare och elevens mentor. Eleven förbereder sig inför samtalet genom att värdera sig själv i förhållande till övergripande mål och aktuella lokala pedagogiska planeringar. Före samtalet bör alla parter ha läst igenom föregående IUP-mål samt lärarnas skriftliga omdömen. Vid utvecklingssamtalet blickar vi framåt och kommer överens om mål i en individuell utvecklingsplan, IUP.

  Summering inför samtalet
  Namn
  Kommentar…
  Namn
  Kommentar…
  Deltagare vid utvecklingssamtalet

  Individuell utvecklingsplan - IUP

  Skola, elev och vårdnadshavare har kommit överens om att arbeta med nedanstående mål.

  Plan för att nå detta mål
  Namn
  Kommentar…
  Utvärdering
  Namn
  Kommentar…
  Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: