👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Sockenvägen 26

Skapad 2022-05-17 03:43 av Anneli Jakobsson
Samtalsmall för Sockenvägen 26
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

 

Välkommen till ett samtal om ditt barns utveckling och lärande!

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

I detta samarbete är utvecklingssamtalet en viktig del.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Frågor till pedagoger Utvecklingssamtalet ska spegla ett nuläge i barnets utveckling och lärande. Samtalet ska lyfta barnets styrkor och förmågor, vara positivt och inte innehålla någon bedömning av barnet. I samtalsunderlaget formulerar vi oss kring hur vår utbildning och undervisning bidrar till barnets utveckling och lärande. Under samtalet reflekterar vi tillsammans med vårdnadshavarna utifrån 2-3 individuella lärloggar. Dessa lärloggar publicerar vi i samband med att vi bjuder in vårdnadshavarna till samtalet. Om vårdnadshavarna under samtalet uttrycker oro för sitt barn eller situationen i förskolan bokar vi vid behov in ett extra samtal då vi kan prata vidare om det. Samtal kring exempelvis toalett- och matsituation ska i första hand avhandlas i den dagliga kontakten med vårdnadshavarna. Ta stöd i frågorna nedan och beskriv hur barnet lär, utvecklas och trivs just nu.
Frågor till vårdnadshavare Förbered er inför samtalet genom att fundera över nedanstående frågor.
Framåtsyftande planering