👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tårtans kopia av Samtalsmall Östersunds förskolor 2 medrefletiun från tidigare samtal.

Skapad 2022-05-19 11:04 av Svetlana Jonson
Syftet med utvecklingssamtalet är att tillsammans med er vårdnadshavare skapa en samsyn kring ert barns trivsel, lärande och utveckling både i och utanför förskolan. Vi utgår från er bild av barnet, barnets egna berättelser samt förskolans dokumentation.
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

7Syftet med utvecklingssamtalet är att tillsammans med vårdnadshavare skapa en samsyn kring barnets trivsel, lärande och utveckling, både i och utanför förskolan. Vi utgår från vårdnadshavarens bild av barnet, barnets egna berättelser samt förskolans dokumentation. Under rubriken förskolan finns några frågor att fundera på innan samtalet. 

Barnets del består av intervjufrågor. Förskolan och vårdnadshavare kommer överens om vem som intervjuar barnet.  
Om barnet inte kan intervjuas kan denna del lämnas tom.

Samtalet utgår från Östersunds kommuns ledord: Att förskolan ska vara Rolig, Trygg, Lärorik  och Likvärdig för alla barn samt Framgångsrik undervisning med fokus på Leken

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

UPPFÖLJNING

Här kan förskola och vårdnadshavare följa upp tidigare överenskommelser och samtal.

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

BARNET

Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen (Läroplan för förskolan, Lpfö 18).

Förskolan och vårdnadshavare kommer överens om vem som intervjuar barnet.  
Om barnet inte kan intervjuas kan denna del lämnas tom.

ROLIG
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
TRYGG
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
LÄRORIK
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

VÅRDNADSHAVARE

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. (Läroplan för förskolan, Lpfö 18)

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

FÖRSKOLA

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet.

Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen (Läroplan för förskolan, Lpfö 18).

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

PLANERING FRAMÅT

Syftet är att:

  • skapa en samsyn om hur förskola och hem kan samarbeta med barnets bästa som utgångspunkt.
  • skapa en gemensam bild av barnets intressen, styrkor och behov.

 

Planering framåt
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Underskrift Här kan förskola och vårdnadshavare dokumentera vilka som varit närvarande. Om samtalet skrivs ut finns möjlighet till underskrift.

SAMTAL VID BEHOV

Ibland kan vi behöva träffas för ett samtal utöver utvecklingssamtalet. Dessa samtal har vi vid behov och initiativ till samtalet kan komma från vårdnadshavare eller från förskolan. Om ett sådant samtal blir aktuellt under läsåret kan denna del användas. 

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…