👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Personlig studieplanering IM - Ocarsgymnasiet NY

Skapad 2022-05-23 08:49 av Peter Backhof
Gymnasieskola 15 - 20
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Under flikarna finns din samlade studiegång hos oss på introduktionsprogrammet. Från det att du påbörjar din utbildning hos oss, tills att du går vidare, vare sig det är till ett nationellt program, folkhögskola, komvux, arbete eller annat som du kan tänka dig.

För att tydliggöra så vill vi samla all information på samma ställe. Under flikarna kommer därför din studieplan att finnas (under fliken elevprofil), dina mål, styrkor och utvecklingsområden som vi arbetar med under hela din studiegång. Här finns också utvecklingssamtalen - vad som tas upp, hur det går med dina studier och socialt.

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

På samtalet kommer vi att prata om:

 • Dina styrkor, dina intressen och framgångsfaktorer
 • Din motivation och vad som driver dig framåt
 • Dina förväntningar på IM och tankar kring din studieplan
 • Övrig information som är viktig för oss att ha kännedom om
Allmän information:
Styrkor, intressen och framgångsfaktorer:
Förväntningar och framtiden:
Tankar kring din studieplan:
Övrig information/viktigt att veta:
Namn
Kommentar…

Elevprofil skall innehålla:

 • din kompetens och dina förmågor,
 • dina utvecklingsområden,
 • dina kortsiktiga och långsiktiga mål,
 • din studieplan.

 

Din elevprofil behöver du hålla uppdaterad och du jobbar med den tillsammans med din mentor.

 

Självbild:
Energigivande faktorer:
Närvaro:
Förutsättningar för en bra skolvardag:
Utveckling förmågor:
Långsiktiga och kortsiktiga mål:

På utvecklingssamtalet kommer vi att prata om:

 • Dina studier
 • Din närvaro
 • Trivsel
 • Din studieplan
 • Kortsiktiga och långsiktiga mål
 • Övrigt
Allmänt:
Förhållningssätt:
Namn
Kommentar…
Målsättning: Här ses även din studieplan över.
Namn
Kommentar…
Övrigt:
Namn
Kommentar…

Överenskommen handlingsplan

 

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för eleven att nå. Planen upprättas i samråd med mentor. Planen utvärderas under nästkommande utvecklingssamtal.

Vem gör vad?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering:
Namn
Kommentar…
Kartläggningar