👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Erikslundskolan fsk

Skapad 2022-05-30 03:11 av Emil Sidenvik
Grundskola 6 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Under vårterminen har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min lärare. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på mitt utvecklingssamtal är:

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • vilka mina styrkor är
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  •  

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Samtal mellan lärare och elev i skolan. Eleven uppskattar hur hen klarar de sociala målen.

Lärarens kommentar:

Samtal mellan eleven och lärare i skolan.

Kommentar från läraren:

 

 

Frågor inför utvecklingssamtalet Innan samtalet vill vi att ni förbereder er genom att besvara följande frågor. Framför frågorna finns en symbol som talar om vem som ska besvara frågan. V=vårdnadshavare
Utvecklingsplan fsk Elevens utvecklingsplan. Här beskrivs vad eleven kan och behöver fortsätta träna på.

Elev

Lärare

Mina lärare tycker att jag är bra på:

Detta tycker mina lärare att jag behöver träna på:

Detta tycker mina föräldrar att jag är bra på:

Detta tycker mina föräldrar att jag behöver träna på: