👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Kville 1 Wieselgrensgatan, Konvaljgatan och Prästkragsgatan

Skapad 2022-05-31 07:47 av Ann-Louise Storm
Samtalsmall för utvecklingssamtal Till skillnad från i skolan finns inga mål som barn i förskolan ska uppnå. Det är inte det enskilda barnets resultat som ska utvärderas. Däremot är det viktigt att följa varje barns lärande och utveckling och hur förskolan kan bidra till detta. Barnets utveckling ska sättas in i ett vitt pedagogiskt och socialt sammanhang utifrån samspelet med andra barn och vuxna (skolverket).
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 • Barnintervjuer
 • Ett par individuella lärloggar läggs upp på Unikum varje år - vi utgår från 10 "kärnämnen" i förskolan som är färdigheter för det livslånga lärandet
 • Bilder och dokumentation kring projektarbetet/aktiviteter
 • Gå igenom vårdnadshavarnas frågeställningar
 • Inbjudan till vårdnadshavarna via Unikum - meddela att vårdnadshavarna ska besvara frågorna innan mötet.

Välkommen till mitt samtal agenda

Under året dokumenterar och följer vi varje barns lärande och utveckling. Denna dokumentation görs i barnens individuella lärloggar och syftar till att vi pedagoger kan utvärdera vårt arbete och våra arbetssätt i vår undervisning och utbildning så att den gynnar alla barn på förskolan.

Under utvecklingssamtalet kommer vi att utgå från barnets individuella lärloggar, barnets tankar om förskolan och svaren från er vårdnadshavare. Vi berättar vilka färdigheter, styrkor, aktiviteter vi har arbetat med på förskolan och om hur följer upp barnets förändrade kunskaper och förmågor.

Vi gör överenskommelser tillsammans under samtalet.

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Att använda sig av barnintervju och observationer inför ett utvecklingssamtal är ett bra sätt att få in barnets röst i samtalet och få en bild av hur barnet upplever förskolan.  

 

 

Frågor ställda till barnen
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utifrån läroplanens barnsyn och kunskapssyn har följande fråga formulerats 

Klicka här för att komma till Läroplanen>>>

Fråga som ställs till vårdnadshavare
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

I samtalet utgår vi från:

 • Barnintervjun
 • Barnets individuella lärlogg utifrån kärnämnen i förskolan
 • Observationer och reflektioner i projektarbetet
 • Vårdnadshavarnas svar
 • Är det något ni behöver följa upp?

Eventuella överenskommelser med vårdnadshavare. Något vi behöver följa upp?

Utifrån barnets färdigheter/styrkor/intressen och behov beskriva hur vi på förskolan kan utmana och stödja barnet i sin fortsatta utveckling på förskolan.

Samtalet genomfört
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…