Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Halmstad Grundsärskola

Skapad 2012-08-09 10:28 av Stefan Torvaldsson
Grundsärskola 6 - 16 Omdömen
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Skriftliga omdömen i mina ämnen

I läroplan och kursplaner finns mål och uppställda kunskapskrav för varje ämne. De skriftliga omdömena ska innehålla en beskrivning av mina kunskaper i förhållande till den pedagogiska planeringen, de nationella målen och ämnets kunskapskrav samt ge utvecklingsförslag i ämnena. Omdömena ska även ge mig en tydlig signal om jag riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås för varje ämne. Om jag som elev riskerar att inte nå dessa kunskapskrav ska min IUP kompletteras med ett åtgärdsprogram.

Här presenteras skriftliga omdömen i de ämnen jag fått undervisning i.

Inför mitt utvecklingssamtal

Mitt utvecklingssamtal är ett trepartssamtal mellan mig, mina föräldrar och min lärare. Vi ska prata om hur mitt fortsatta lärande ska kunna stödjas och stimuleras. Mina lärare ska inför samtalet ha beskrivit hur de nationella målen har konkretiserats i undervisningen. Mina lärare ska även ha berättat om vilka kunskaper och kunskapskvaliteter som bedömts. Samtalet ska leda fram till en individuell utvecklingsplan (IUP), som ska visa hur skolan ska främja mitt fortsatta lärande och beskriva vad jag och mina föräldrar kan ansvara för.

Här ska jag, mina föräldrar och lärare ge kommentarer inför utvecklingssamtalet.

Kommentarer
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Bilagor

Mål i min IUP

Min individuella utvecklingsplan (IUP) ska diskuteras och därpå utarbetas kring hur mitt fortsatta lärande ska kunna stödjas och stimuleras. Här utgår vi från mina förmågor, intressen och starka sidor

Min IUP ska

  • innehålla omdömen som visar på min kunskapsutveckling i relation till målen och kunskapskraven i varje ämne som jag fått undervisning i
  • visa på vilka kunskaper och förmågor jag ska utveckla
  • beskriva vad skolan ska göra, jag och mina föräldrar kan göra, för att jag ska utvecklas i riktning mot läroplanens och kursplanernas mål och kunskapskrav
  • innehålla överenskommelser mellan mig, mina föräldrar och min lärare

Här ska jag, mina föräldrar och lärare komma överens om vilka mål jag ska fokusera på under kommande termin.

Plan för att nå målet
Utvärdering
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: