Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Heby Kommun

Skapad 2012-08-09 04:32 av Lise-Lotte Hjalmar
Mall för medarbetarsamtal som bygger på det samtalsmaterial som finns gemensamt för alla medarbetare i Heby Kommun.
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Medarbetarsamtal:

 • Är ett regelbundet återkommande möte mellan chef och medarbetare,
 • ett samtal som om frågor som rör arbetslivet ur olika infallsvinklar,
 • ett tillfälle för chef och medarbetare att tillsammans diskutera och planera medarbetarens utveckling i syfte att möte verksamhetens behov,
 • samtalet syftar till att skapa en större förståelse för organisationens uppgift.
 • samtalet ger medarbetaren större handlingsutrymme och delaktighet i det egna arbetet.
 • ett tillfälle för djupare diskussion och är ett tillfälle för både chef och medarbetare att skapa förutsättningar för en gemensam helhetssyn
 • verksamhetens framtid, strategier och verksamhetsmål möter medarbetarens krav, önskemål och behov.
 • Rutin för medarbetarsamtal:

 • Chefen har huvudansvaret för att medarbetarsamtalet kommer till stånd och planeras väl.
 • Såväl chef som medarbetare har ansvar för samtalets innehåll.
 • Om båda parter framför sina tankar, idéer, önskemål och känslor skapas förutsättningar för ett kreativt och lyckat samtal.
 • Samtalsmaterial:

  De olika delarna finns under flikar som ska användas som förberedelse inför samt under samtalet.
 • Hälsa och arbetsmiljö
 • Utveckling
 • Medarbetarplan
 • Utvärdering av samtalet
 • Verksamhetens mål
  Kriterier
  Kompetensutveckling
  Sammanfattning Utveckling

  Här beskrivs kortsiktiga och långsiktiga mål.

  Förändring
  Förbättring/Utveckling
  Ansvar
  Utvärdering

  Utvärderas inför nästa medarbetarsamtal.

  Hur gick samtalet?
  Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: