Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trollhättan Kronan F-9 medarbetarsamtal ht12

Skapad 2012-08-21 13:39 av Christina Sikström
Mall för medarbetarsamtal på Kronan F-9.
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Vid samtalet kommer vi ta upp:

  • dina reflektioner
  • dina mål för det kommande året
  • egna frågor som du vill lyfta

Skriv gärna kortfattat. På samtalet har du möjlighet att utveckla dina tankar mer. Det du skriver läses enbart av dig och skolledningen.

Måluppfyllelse

Arbetar i linje med nationella styrdokument, MRP, servicedeklaration, medarbetaransvar samt specifika mål för enheten.

Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Verksamhetsutveckling

Skapar goda förutsättningar för samarbete, ständigt förbättrar, är kreativ och innovativ, kvalitetsäkrar

Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Grunduppdraget

Har yrkeskunskaper enligt kompetensprofil, kan utföra arbetet, känner till och följer lagar, avtal, riktlinjer och policies, verkar för en god arbetsmiljö, samarbetar, är lojal.

Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Fokusera på nyttan för elever och vårdnadshavare

Uppdragsmedvetenhet, hög kunnighet och servicenivå, se till helheten, nöjda elever och vårdnadshavare.

Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Agera som ambassadör för verksamheten

Visar lojalitet mot Trollhättans Stad, skolområdet och enheten, verkställer och tydliggör det i goda möten internt och externt, visar insikt om och agerar utifrån ett ansvar för helheten i Trollhättans Stad.

Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Individuella mål
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: