Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kungsbacka kommun Älvsåkersskolan medarbetarsamtal

Skapad 2012-09-25 10:48 av Ingegärd Salmose
Mall för medarbetarsamtal - Älvsåkersskolan 4-9
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Vi som arbetar i Kungsbacka kommun ska ge ett gott bemötande och ge möjlighet för kommuninvånarna att ha inflytande över våra tjänster. Vi ska vara tillgängliga för kommuninvånarna. På detta sätt skapar vi trygghet. ( Ur BITT-boken sid 9)
B för bemötande
I för inflytande Vårt personliga förhållningsätt har betydelse. Vi skapar möjligheter för kommuninvånarna att ha inflytande över vår service genom att: ' varje kontakt med en kommuninvånare ska präglas av en vilja att få veta vad han eller hon tycker. ' varje medarbetare har ett öppet, professionellt och flexibelt förhållningssätt gentemot kommuninvånarna.
T för tillgänglighet Tillgänglighet påverkas av både yttrandefrihet och sekretess. Vi ska vara tillgängliga för kommuninvånarna genom att: ' vara medvetna om att vi har yttrandefrithet och meddelarfrihet, men att vi samtidigt har sekretess och olika lagar att rätta oss efter. ' informera om vår service samt vara tydliga med när och hur vi kan nås.
T som i trygghet Vårt mål är kommuninvånarnas trygghet. ' Vi som arbetar i Kungsbacka kommun ska ge ett gott bemötande och ge möjlighet för kommuninvånarna att ha inflytande över hur vi utför våra tjänster. Vi ska vara tillgängliga för kommuninvånarna. Med detta skapar vi trygghet.

Här beskrivs kortsiktiga och långsiktiga mål.

Utvärdering

Utvärderas inför nästa medarbetarsamtal.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: