Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uddevalla Herrestad år F-3

Skapad 2006-11-22 04:57 av Herrestadskolan Uddevalla - Thomas Brandt
Mall för individuella utvecklingsplaner i Herrestadsskolan för elever i år F-3. Inspirerad av Norra Lagnö skola på Värmdö och Stenkulan i Lerum.
Grundskola 6 - 10
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Om mig

Mina intressen och styrkor, och hur det är att vara i skolan och på fritids.

Mig
Så här känner / tänker jag

Min personliga och sociala utveckling

Skolan har som uppdrag att arbeta med elevens personliga, sociala och kunskapsmässiga utveckling. Se mer i läroplanen för grundskolan >>

Att vara med andra
Så här tycker jag att jag klarar att:
Så här tycker jag att jag tar ansvar för att:
Kommentarer

Mitt lärande

Kunskapsmålen i skolan finns beskrivna i skolans kursplaner. Varje ämne har sin egen kursplan. Klicka här om du vill se kursplanerna för grundskolan.>>

Svenska (Läsa, skriva, berätta)
Matematik
Rörelse
Bild
Musik
Naturorientering NO
Samhällsorientering SO
Slöjd (om vi har det under terminen)

Utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtalet är en dialog mellan lärare, elev och vårdnadshavare om hur eleves fortsätta lärande kan främjas. Vad kan elev, lärare respektive vårdnadshavare bidra med och ta ansvar för? (Klicka här för mer om utvecklingssamtal >>) Före utvecklingssamtalet gör elev, lärare och föräldrar förberedelserna här via internet.

Punkter vid utvecklingssamtalet - Eleven driver efter förmåga diskussionen

  • Viktiga steg elevens tagit under terminen (Se läroplanens>> och kursplanernas>> mål.)
  • Hur arbetet med föregående IUP gått.
  • Områden som är viktigast att fokusera på nu.
  • Planen - baserat på förslag på mål som förberetts av elev och lärare.

Övriga frågor - om att främja lärandet
Noteringar

Min individuella utvecklingsplan - IUP

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för mig att nå under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det gått att nå målen.

Plan
Utvärdering

Synpunkter efter utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtalet är viktigt. Därför vill vi följa upp det med er föräldrar nu direkt efter samtalet. Genom att svara på frågorna nedan hjälper ni oss att göra verksamheten bättre.

OBS: Frågorna nedan kan besvaras när läraren / mentorn har markerat att IUP-n är överenskommen.

Det gör läraren genom att klicka på "Lås planen" på elevens IUP-översikt.

Om utvecklingssamtal och IUP
Jämförelse mellan IUP via internet och vår tidigare pappers-IUP

Vilken effekt tror du det färdiga verktyget för IUP via internet kan få jämfört med vår tidigare pappers-IUP?

Summering
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: