Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Generell matris i Matematik åk 1-6, Lgr11

Skapad 2012-12-10 16:13 i 0 Ösbyskolan Värmdö
En generell matris för åk 1-6 i 4 nivåer. Matrisen utgår från de fem förmågorna i LGR 11: Begrepp, Metod, Resonemang, Kommunikation och Problemlösning. Matrisen är utformad av nyckelpersonerna i matematik i Värmdökommun 1-6, baserad på en matris framtagen av Idenorsskola i Hudiksvall.
Grundskola 1 – 6 Matematik
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4
Begrepp
Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Du har vissa grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan även på en enkelt sätt beskriva olika matematiska begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer, t. ex. symboler, konkret material eller bilder , på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan även beskriva olika matematiska begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer, t.ex. symboler, konkret material eller bilder, på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt fungerande sätt. Du kan även beskriva olika matematiska begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer, t.ex. symboler, konkret material eller bilder, på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Du kan även beskriva olika matematiska begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer, t.ex. symboler, konkret material eller bilder, på ett väl fungerande sätt.
Metoder
Förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du kan i viss mån välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med rimligt resultat.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med rimligt resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Resonemang
Förmågan att föra och följa matematiska resonemang.
Du kan ibland växla mellan olika uttrycksformer samt i viss mån föra och följa enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra och följa enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra och följa utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra och följa välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Kommunikation
Förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du kan i redovisningar och samtal i viss mån föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Problemlösning
Förmågan att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Du kan formulera och lösa mycket enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan formulera och lösa enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan formulera och lösa enkla problem på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du kan formulera och lösa enkla problem på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: