Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Begreppsbubblor

Skapad 2012-10-14 16:15 i Stenbackaskolan Karlshamn
Matris som används i arbetet med begreppsbubblorna i matte.
Grundskola 7 – 9 Matematik

Lösa problemet

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4
Välja och använda strategi
Behöver hjälp med att välja och använda en strategi.
Löser problemet, helt eller delvis, genom att välja och använda någon strategi.
Löser problemet genom att välja en strategi som fungerar, men som inte alltid är den lämpligaste utifrån situationen.
Löser problemet genom att välja mellan flera olika strategier och väljer då den lämpligaste utifrån problemsituationen.
Värdera valda strategier samt bedöma resultatets rimlighet
Behöver hjälp med att värdera strategier och bedöma ett svars rimlighet.
Värderar och ger exempel på strategier samt reflekterar över resultatets rimlighet.
Värderar och jämför olika strategiers för- och nackdelar samt bedömer resultatets rimlighet.
Värderar, jämför och drar relevanta slutsatser beträffande strategiers användbarhet i olika situationer och resultatets rimlighet.

Begrepp

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4
Använda och förklara matematiska begrepp
Känner igen olika matematiska begrepp men använder sig av ett vardagligt uttryckssätt, ex. gångrar och plussar. Behöver stöd för att förklara innebörden av ett begrepp.
Blandar matematiska begrepp med vardagsuttryck. Beskriver begreppens egenskaper med hjälp av konkret material, symboler eller bilder.
Använder matematiska begrepp i bekanta situationer. Beskriver begrepp samt ger exempel på likheter och skillnader mellan olika begrepp, ex. medelvärde och median eller parallellogram och rektangel.
Använder matematiska begrepp i nya situationer och sammanhang. Beskriver begrepp samt ger exempel på hur begrepp relaterar till varandra, ex. omkrets och area.

Resonera och redogöra

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4
Tankegång
Den matematiska tankegången är svår att följa.
För och följer matematiska resonemang inom kända situationer och sammanhang.
För och följer ett matematiskt resonemang genom att ex. beskriva lösningar och visa på samband mellan olika delar i processen.
För och följer ett matematiskt resonemang både inom kända och nya ämnesområden/sammanhang.
Redovisning
Redovisningen är svår att följa då flera steg i lösningen saknas.
Redovisningen går att följa men vissa steg i lösningen saknas.
Redovisningen går att följa och alla steg är med.
Redovisningen är tydlig och strukturerad samt alla steg i lösningen förklaras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: