Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Människokroppen årskurs 5 Lgr 11

Skapad 2012-10-30 14:56 i Västra skolan Hudiksvall
Tema människokroppen. Kroppens inre organ, några av våra sinnen och vad som får människan att må bra.
Grundskola 5 Biologi
I det här temat kommer du att få lära dig mer om dig själv, hur din kropp är uppbyggd och hur den fungerar!

Innehåll

Elevdel

Under temat människokroppen kommer du att lära dig mer om hur kroppen fungerar. Hur våra sinnen och inre organ fungerar, hur vi ser ut inuti och vad som får oss människor att må bra. Vi kommer att tillsammans och enskilt läsa texter, titta på bilder och film, diskutera, laborera och experimentera. Du får genomföra undersökningar och dokumentera i text och bild.

Konkreta mål

Målet med arbetet är att eleven:
- lär sig mer om kroppen.
- lär sig om hur kroppens inre organ fungerar och hur kroppen ser ut inuti.
- utforskar flera av människans olika sinnen (smak, lukt, hörsel,syn och känsel).
- kan redogöra för vad som får oss människor att må bra psykiskt och fysiskt (sömn, kost, motion, sociala relationer).
- kan genomföra undersökningar självständigt och i grupp utifrån givna instruktioner.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:
- redogöra för människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
- använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.
- genomföra och dokumentera systematiska undersökningar enskilt och i grupp.
- använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen.

Undervisning

Vi kommer i undervisningen att:
- ha gemensamma genomgångar om de inre organens namn, placering och funktion.
- diskutera och samtala om vår kropp och hälsa.
- läsa faktatexter, titta på film och svara på frågor om kroppen.
- genomföra olika systematiska undersökningar när vi arbetar med våra olika sinnen.

Lgr11

Syfte

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Undervisningen i biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Vidare ska undervisingen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom undervisingen ska elevern också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga metoder.

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Bi  E 6
  Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Bi  E 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Bi  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Bi  E 6
  I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Centralt innehåll

Kropp och hälsa. Biologins metoder och arbetssätt.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: