Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1 Talområdet 0-100

Skapad 2013-01-07 14:38 i Gröndalsskolan Sollentuna
Att se talmönster i positionssystemet. Talens ordningsföljd. Ramsräkning. Se vad som kommer före och efter ett tal. Rabbla tiohopp och tvåhopp.
Grundskola 1 – 9
Arbeta med talen i en hundraruta och upptäcka talmönster.

Innehåll

Mål från läroplan och kursplan som ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Förmågor och Centralt innehåll anpassade till arbetsområdet:

-

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Bedömning (konkretisering av kunskapskrav):

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du....
*kan klara av att lägga talen i ordningsföljd och namnge dessa
*kan redogöra för hur hundrarutan är upp byggd
*klarar av att ramsräkna till 100

Undervisning:

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna....
*lägga tiotalen i ordningsföljd 10-100 och namnge dem
*hoppa tioskutt på en tallinje
*träna på att säga vilket tal som kommer före/efter/under/över i en hundraruta
*upptäcka och måla mönster i en hundraruta
*ramsräkna 1-100 och hur dessa tal skrivs

Så här beaktar vi att IKT integreras:

*vi kommer att jobba med activeboard vid genomgångar
*skriva tal på lärplattan
*göra en utvärdering på lärplattan

Så här beaktar vi det språkutvecklande perspektivet:

*träna på lägesorden: före/efter/under/över
*träna på att reflektera över sina kunskaper muntligt och skriftligt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: