Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blockhusruta i Patchwork

Skapad 2013-01-28 09:05 i Västra Berga skola Helsingborg
Andra arbetet i åk 6 är att lära sig mäta genom en amerikansk teknik som kallas blockhusruta. Eleven väljer färg och form själv och bygger upp sitt tyg med sina favoriter. Av tyget får de sedan göra det som de själva vill.
Grundskola 6 Slöjd
Patchwork är ett spännande och inspirerande arbete. Motivet är det klassiska log-cabin eller blockhusruta som är uppbyggt av flera färger och mönster med kvadrat i mitten.

Innehåll

Elevdel

Lappteknik - Blockhusrutan

Arbetsplanering med skiss Välja tyger enfärgade och mönstrade. Lära sig mäta. Följa arbetsbeskrivning och lära arbetsordning Vad monterar du blockhusrutan till?

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Konkreta mål

Försöka följa - läsa - förstå - arbetsbeskrivningen.

Välja tyg - utifrån intresse av färg och mönster.

Använda de symaskinskunskaper som vi tränat

Lära sig en gammal teknik som finns i många kulturer

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Sl  4-6
  Slöjden i samhället Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Bedömning

Att du försöker läsa arbetsordningen innan du frågar om hjälp.

Att du försöker arbeta självständigt.

Att kunna tvärnåla, dra hjälplinje och sy med sömsmån.

Att färg och form ser bra ut.

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  E 6
  Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
 • Sl  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Sl  E 6
  Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Undervisning

Gemensamt på tavlan:

Hur man mäter med olika redskap.

Färglära - kulörtoncirkeln.

Beskriva tekniken

Tala om gamla traditioner

Lgr11

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sl  E 6
  Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
 • Sl  E 6
  I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Centralt innehåll

Citera det centrala innehåll som är aktuellt i arbetsområdet. Klicka på "Koppla" här nedan och skrolla ner till centralt innehåll i ämnet.

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: