Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsresurser och fördelning

Skapad 2014-02-20 10:03 i Hemsjö kyrkskola Alingsås
Detta är en planering som behandlar det centrala innehållet samhällsresurser och fördelning inom samhällskunskap. Även en del matematik vävs in. Eleverna delas in i familjer som följs åt under hela arbetsområdet. Planeringen är skapad av Jaana Björkdahl, Kajsa Karlsson och Elin Svensson
Grundskola 5 – 6 Matematik Samhällskunskap
...

Innehåll

Ämne: ( Formell del )

Arbetsområde:

Privat och offentlig ekonomi.

Jämföra ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen.

Syfte:

 

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

Centralt innehåll:

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Kunskapskrav:

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
 • Ma  A 6
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
 • Sh  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  A 6
  Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
 • Sh  A 6
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.

Ämne: ( Elev del )

Arbetsområde:

Hur mycket pengar behöver du tjäna för att ha råd att åka på semester med familjen? Hur kan du öka din inkomst? Vad kostar egentligen maten i en familj? Hur kommer det sig att du har råd att gå i skolan när inte Ndeza i Tanzania har det?

De här och liknande frågor kommer vi att arbeta med under några veckor.

Under de här veckorna kommer vi att arbeta med både den privata och den offentliga ekonomin. Vad är skatt? Varför betalar vi skatt? Vart går skattepengarna? Hur kommer det sig att barn i Sverige kan erbjuda alla barn att gå i skolan och skollunch utan avgift för familjen?

Ni kommer att få arbeta i grupp, men även enskilt. Det kommer att bli mycket diskussioner!

 

Konkreta mål:

 

Du ska kunna:

 

 1. använda några begrepp (se nedan) i rätt sammanhang.

 2. förklara hur arbete, inkomst och konsumtion hör ihop.

 3. förklara vad skatt är och vad skatten används till.

 4. jämföra egna och andras levnadsvillkor.

 5. beskriva orsaker till att vissa är fattiga och andra är rika.

 6. förstå och räkna ut hur man räknar ut area och skala.

 

Begrepp:

 

konsumtion, budget, inkomst, utgifter, skatt, betala, räkningar, hyra, spara, låna, ränta, bidrag, lön, tjänster, varor, stat, landsting/region, kommun, skuld, samhälle, finansiera, ekonomi, netto, brutto, amortera, (hem)försäkring

 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma:

 • din förmåga att använda samhällsvetenskapliga begrepp i rätt sammanhang.

 • hur väl du kan analysera och beskriva hur arbete, inkomst och konsumtion hör ihop.

 • hur väl du kan förklara vad som gemensamt finansieras genom skatter och vilka tankarna bakom detta är.

 • din förmåga att förstå och kunna jämföra egna och andras levnadsvillkor.

 • hur väl du kan beskriva orsaker och konsekvenser av välstånd och fattigdom.

 • din förmåga att kunna räkna ut area på olika geometriska figurer och även rita en avbild av ett rum med möbler skalenligt.

 

Undervisning:

 

Du kommer att:

 • få ”skapa” en egen familj tillsammans med några klasskompisar. Ni kommer att få arbeta med olika frågor som rör ekonomin och ställas in för olika typer av problem:

- Hur ska vårt hus se ut och vilka möbler har vi råd att köpa?

- Vilka inkomster och utgifter finns det i vår familj?

- Vad kostar det egentligen att ha en bil?

- Hur ska vi ha råd att köpa något som kostar mycket pengar?

- Varför finns det fattiga och rika i världen?

 • få titta på film, läsa texter och titta på bilder.
 • få reflektera själv, diskutera i grupper och även delta i diskussioner i helklass.

 • få föra egna anteckningar. Vi kommer även, gemensamt på datorn, skriva ner klassens reflektioner och kunskaper så att alla kan ta del av det vi lärt oss under lektionerna. Alla arbeten och anteckningar samlas i stora SO-boken.

 • vid flera tillfällen få träna det som kommer att bedömas.

 • få visa dina kunskaper och förmågor i några diskussioner du deltar i och även i ett skriftligt prov i slutet av arbetsområdet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: