Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildanalys åk 1-3

Skapad 2016-02-15 09:38 i Lendahlsskolan Alingsås
Detta är en planering som beskriver ett arbetsområde där eleverna arbetar med bildanalys och skapar egna verk. Planering som används KU-dag 1/3-16
Grundskola 1 – 3 Bild
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Bl  A 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  A 6
  Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Elevdel:

Konstverket "Det flygande paret" av Marc Chagall har satt i gång tankar hos många människor runt om i världen. Vad vill bilden säga? Vad känner du inför konstverket? Dessa frågor kommer vi att resonera kring och du kommer också att få arbeta med akvarellteknik.

Konkreta mål:

Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att:

 • utifrån ett konstverk kunna göra en bildanalys
 • skapa bilder med akvarellteknik

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att: 

 • själv göra en bildanalys av ett konstverk/bild. Det kommer du att göra med hjälp av frågor du får av läraren.
 • göra en egen version av konstverket "Det flygande paret" där du använder dig av akvarellfärger.
 • använda dig av akvareller för att få fram nyanser.

Undervisning:

Tillsammans tränar vi på att se vilket budskap vi tror att konstnären vill få fram med sitt konstverk/bild. Vi kommer att utgå i från Marc Chagall "Det flygande paret" och prata om uttryck och innehåll i bilden. Vi kommer att träna vidare genom att prata runt andra konstverk och bilder. Vi kommer bland annat att diskutera vilket syfte bilderna har och hur bilderna är uppbyggda. Efter det kommer du själv få göra en bildanalys utifrån dessa frågor:

Vad ser du på bilden? (innehåll)

Hur känner du dig när du tittar på bilden? (uttryck)

Vilka tankar eller minnen får du när du ser på bilden? (kopplingar)

Varför har konstnären målat den här bilden, tror du? (funktion)


Du kommer att få arbeta med att få fram olika nyanser med hjälp utav akvarell. Det kommer vi att träna på genom att exempelvis se hur många olika nyanser kan du få fram genom att späda färgen med mer eller mindre vatten.

Avslutningsvis kommer du att få göra din egna version av "Det flygande paret".

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: