Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråk

Skapad 2011-11-24 11:49 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde som i enlighet med kursplanen i svenska tar upp och diskuterar de nationella minoritetsspråken ur ett antal olika perspektiv fast med fokus på deras status i samhället.
Grundskola 6 – 9 Svenska
...

Innehåll

SYFTE

  • Undervisningen ska bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med de nationella minoritetsspråken.
  • Utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
  • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
  • Söka information från olika källor och värdera dessa.

INNEHÅLL OCH ARBETSOMRÅDE

Vi kommer nu i tre veckor att arbeta med de nationella minoritetsspråken samt teckenspråk. På måndagen v. 47 fick ni en introduktion till arbetsområdet där vi gick igenom vad som skiljer ett minoritetsspråk och ett officiellt nationellt minoritetsspråk åt.

Ni har blivit indelade i sex grupper och varje grupp har fått huvudansvaret för något av språken samiska, finska, meänkieli, romani chib, jiddisch eller teckenspråk.

Er uppgift i grupperna är att söka upp information om språket och hålla en muntlig redovisning inför klassen. Ni har följande frågor att utgå ifrån:

  • Varför är ”ert” språk ett officiellt minoritetsspråk?
  • Vilken status har språket haft under den tid som det har talats i Sverige? Vad har det för status idag?
  • Vilka krav ställs på ett språk för att det ska kunna bli erkänt som ett officiellt nationellt minoritetsspråk? Hur uppfyller ert språk kraven?
  • Finns det andra språk som ni tycker borde vara officiella minoritetsspråk? Varför? Motivera!

VECKA FÖR VECKA

v. 47 – Introduktion till arbetsområdet (mån), självständigt arbete i grupperna (tors, fre) v. 48 – Självständigt arbete i grupperna (mån, fre) v. 49 – Självständigt arbete i grupperna (mån), inlämning av källförteckning (tors), muntliga redovisningar (tors, fre)

REDOVISNING

Det ni lär er om minoritetsspråken under de här veckorna kommer ni att redovisa muntligt inför klassen på torsdagen och fredagen vecka 49. Inför redovisningarna förutsätts att ni är väl pålästa och kan besvara eventuella frågor som uppkommer kring ert språk. Det förutsätts också att ALLA i gruppen är lika aktiva i redovisningen. Det förutsätts också att de som inte redovisar lyssnar aktivt och är beredda att ge respons till den redovisande gruppen.

Redovisningen kan ske på valfritt sätt så länge som alla är delaktiga i redovisningen och så länge som alla är så pass insatta att de kan besvara alla eventuella frågor. Under pågående redovisning förväntas alla som inte redovisar individuellt sammanfatta det som tas upp under respektive redovisning. Denna sammanfattning skickas sedan in till Nina senast måndag vecka 50.

I samband med redovisningen skall gruppen också lämna in en fullständig källförteckning. I denna källförteckning skall ni motivera varför ni har valt just dessa källor samt förklara vad som gjort att ni ansett att dem varit trovärdiga i sammanhanget.

Varje grupp har tio minuter till förfogande för sin redovisning.

Matriser

Sv
Minoritetsspråk

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
1
Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll. Innehållet är i viss utsträckning anpassat till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll. Innehållet är förhållandevis väl anpassat till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra väl utvecklande muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll. Innehållet är väl anpassat till syfte, mottagare och sammanhang.
2
Förmågan att läsa och analysera olika texter för olika syften.
Du kan göra enkla sammanfattningar av olika texter innehåll med viss koppling till tidsaspekter, ordsakssamband och andra texter.
Du kan göra utvecklande sammanfattningar av olika texter innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, ordsakssamband och andra texter.
Du kan göra väl utvecklande sammanfattningar av olika texter innehåll med god koppling till tidsaspekter, ordsakssamband och andra texter.
3
Förmågan att söka information från olika källor och värdera dessa.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor. Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationen och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor. Du för förhållandevis komplexa och relativt väl underbyggda resonemang om informationen och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor. Du för komplexa och väl underbyggda resonemang om informationen och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: