Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden åk 5

Skapad 2012-03-26 19:56 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Historia
...

Innehåll

Till eleverna

Målet med arbetsområdet är att: 

 • du utvecklar kunskaper om Vasatiden.
 • du ska få kännedom om vad som hände under Vasatiden. 
 • du ska få kännedom om  hur Gustav Vasa styrde Sverige. 
 • du ska få kännedom om hur människor levde i Sverige. 
 • du ska få kännedom om reformationen och dess betydelse för svenska kyrkan.
 • du ska få kännedom om hur det var i Europa och världen under denna tid 

 Under arbetets gång kommer vi:

 •  att läsa " Koll på Vasatiden",
 •  skriva sammanfattande text
 •  rita och diskutera kring bilder 
 •  resonera och diskutera kring olika händelser och personer 
 •  se på film.

Du kommer att redovisa ditt arbete genom att:

 • skriva sammanfattande text
 • rita berättande bilder
 • delta i diskussioner
 • skiftligt prov

 

 Bedömning


När vi arbetat färdigt ska du:

 • kunna berätta om hur människor, både fattiga och rika, på landet och i staden, hade det under Vasatiden.
 • kunna berätta om några personer som levde under denna tid.
 • redogöra för hur Gustav Vasa styrde Sverige.
 • kunna förklara vad reformationen var och hur den påverkade den svenska kyrkan.
 • kunna formulera dig förståeligt i skrift då du skriver text om denna tid.
 • framställa informativa och berättande bilder som anknyter till arbetsområdet.
 • resonera på ett enkelt sätt kring bilder från denna tid. 

Kopplingar till syfte och centralt innehåll Lgr 11

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Den svenska statens framväxt och organisation.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: