Skolbanken Logo
Skolbanken

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Välkommen till Skolbanken! Vi tror att kollegialt samarbete är nyckeln till bra undervisning. Skolbanken är en delningstjänst för lärmaterial skapat av pedagoger och som används varje dag med barn och elever i tusentals svenska förskolor och skolor. Med Skolbanken som materialförråd kan pedagoger spara massor av tid och få inspiration för sin undervisning. Här hittar de beprövade lärresurser från tusentals proffsiga pedagoger över hela Sverige. De flesta planeringar och matriser i Skolbanken är kopplade till specifika delar av svenska läroplanen, vilket gör att det pedagogiska sammanhanget redan är på plats. Välkommen att leta runt bland Skolbankens 900000+ pedagogiska planeringar, 100000+ matriser och 10000+ samtalsmallar. Använd filter och sortering för att smalna av dina sökningar för att hitta relevant material. Skolbanken uppdateras ständigt med nytt material, nya funktioner och förbättringar, och vi hoppas att den är ett värdefullt hjälpmedel som du ofta återkommer till.

Planeringar i Unikum

Materialet i Skolbanken är öppet och gratis för alla att använda. Om du är pedagog och använder Unikum som lärplattform så är planeringarna helt integrerade med Unikums delar och funktioner. Inne i Unikum kan du enkelt kopiera en planering från Skolbanken, anpassa den om det behövs, och tilldela den till en eller flera undervisningsgrupper. Planeringarna ligger också som underlag för bedömningar i Unikum, används i utvecklingssamtal, kan kopplas till lärloggar, de reflekteras på och blir navet i det systematiska kvalitetsarbete (SKA) som skolor jobbar med för att ständigt förbättra sin verksamhet; allt för att ge svenska barn och elever en likvärdig undervisning av hög kvalitet. Att bidra med material till Skolbanken är än så länge endast för pedagoger som jobbar i Unikum. Om du inte jobbar i Unikum, men är nyfiken på att veta mer om hur det är att jobba i Unikum, klicka här:

Vem driver Skolbanken och varför?

Skolbanken drivs av oss på Unikum - Unikt lärande AB, som gör lärportalen Unikum. Vi arbetar varje dag för att förbättra och förenkla för skolor och förskolor att bedriva kvalitetsfull undervisning. Med Skolbanken vill vi skapa nytta för pedagoger oavsett vilken lärplattform de använder. Därför är allt material i Skolbanken gratis och obegränsat tillgängligt. Vi vill att våra kunder ska vara nöjda och vilja fortsätta använda Unikum, och för att fler skolor, kommuner och pedagoger ska bli intresserade av vår produkt och vilja börja använda den. Förutom nyttan vi skapar med Skolbanken är den ett sätt för oss att nå fler användare och på så sätt sprida kunskap om och intresse för Unikum. Och ju fler användare som Unikum har, desto mer resurser får vi att vidareutveckla våra produkter och skapa mer nytta.

Vem äger materialet?

Allt material i Skolbanken ägs av de pedagoger som skapat det. Unikum äger inte materialet, utan det är pedagogerna själva som äger det. Det är också pedagogerna själva som bestämmer om de vill dela med sig av materialet eller inte. Om en pedagog väljer att dela med sig av sitt material så är det fritt för alla att använda det. Det är också fritt för alla att kopiera materialet och anpassa det efter sina egna behov.

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback