Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Nationella minoriteter i Sverige.

Rödsleskolan F-9, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 24 november 2017

Det finns sedan år 2000 fem erkända minoriteter i Sverige. Dessa är samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar. Alla de här fem grupperna har bott i Sverige under lång tid och medlemmarna i varje grupp hör ihop genom sitt språk, religion eller kultur.

Lgr 11

Undervisningen i samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är social, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

Arbetsområdets centrala innehåll är hämtat från rubriken:

Rättigheter och rättsskipning

Det kommer att behandla de nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.

Med hjälp av det centrala innehållet kommer eleverna att träna sin förmåga att:

-  Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
- Reflektera över mänskliga rättigheter samt demoktatiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Arbetssätt och undervisning

Lärarledda genomgångar av det centrala innehållet.

Textstudier i Capensis s. 96-101.samt häftet om Nationella minoriteter i Sverige.

Film: Jakten på språket(jiddisch, romani, meänkieli, finska och samiska

Undervisningen är grundad i att eleverna ska få ett internationellt perspektivför att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. (Kap 1. 9-10.)

Eleverna får även träna sina kunskaper att erhålla kunskaper om de nationella  minoriteternas(, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar)kultur, språk, religion och historia. Dessutom få kunskap om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället.(Kap 2 s,14)

Visa vad du lärt dig

Slutuppgift. Se utdelad matris.

Tidsram

ca 2-3 veckor

Bedömning

Se aktuell omdömesmatris i samhällskunskap årskurs 7-9.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback