Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Hinduismen

Rödsleskolan F-9, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 21 september 2020

Indien är en ung stat med en lång förhistoria. Människor har bott där i minst 200 000 år. Det finns spår av flera tusen år gamla högststående kulturer. Hinduismen är den dominerande religionen.

Lgr 11Undervisningen i religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker sin religion och tro på olika sätt.

Arbetets centrala innehåll är hämtat från följande rubriker:

Religioner och andra livsåskådningar(religion)

Det kommer att behandla centrala tankegångar och urkunder inom hinduismen samt hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Med hjälp av det centrala innehållet kommer eleverna att träna att utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen De kommer även att träna på att analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.

Arbetssätt och undervisning

Lärarledda genomgångar av det centrala innehållet.

Textstudier i Religionskunskap 9(SOL 4000)

Film

Undervisningen är grundad i att eleverna ska få ett miljöperspektiv där de får möjligheter att både ta ansvar för den miljö de själva kan påverka och skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globakla miljöfrågor. Ur ett internationellt perspektiv får de möjlighet att se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda sig för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.(Kap 1 s.9-10)

Eleverna får även träna att samspela i möten med andra männiksor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.(Kap 2. s14)

Visa vad du lärt digGenomgång av  viktiga begrepp inom hinduismen: Veda, Upanishaderna, guru, Bhagavadgita, Juvelen i Kronan, panteism, sanatana dharma, samsara, reinkarnation, karma, atman, brahman, kast, yoga, puja, Ganges, asket, moksha, Brahma, Vishnu, Shiva, Varanasi, Brahman, daliter,

Slutuppgift: Du ska göra ett val. Du kan välja mellan att leva kvar med din nuvarande religion/icke-religion eller att leva enligt hinduismen.

Tidsram

ca 3-4 veckor

Bedömning

Se utdelade betygskriterier.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter