Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Fysik

·

Årskurs:

5

Kretsar kring el med NTA-lådan

Dalhemsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Hur får man en lampa att lysa och hur fungerar en ficklampa? Varför är det alltid två hål i ett vägguttag? Kretsar kring el är ett tema som handlar om elektricitet. Både om hur den framställs och kommer till oss genom två hål i väggen, och om hur elektriska prylar ska kopplas ihop för att fungera. Du kommer att få fundera över vad det innebär att leva utan elektricitet och på vilket sätt elektriciteten har förändrat vårt sätt att leva. Vi kommer att diskutera hur det gick till när elektriciteten och glödlampan uppfanns och faran med elektricitet.

Kursplanens syfte

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT 

Du ska lära dig om elektriska kretsar.
Du ska lära dig begrepp som man använder inom området.
Du ska utveckla din förmåga att genomföra undersökningar, ställa hypotes och dra slutsats samt hantera materialet vi använder på ett säkert sätt.
Du ska utveckla förmågan att dokumentera ditt arbete.
Du ska utveckla förmågan att samtala och diskutera frågor inom ämnet.
Du ska utveckla förmågan att resonera om dina undersökningar och komma med förslag på hur man kan förbättra undersökningen.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Vi kommer att arbeta med materialet i NTA-lådan Kretsar kring el ,boken "Koll på NO 5 "och aktivitetsboken.

 

    Vi kommer  att  titta på film om elektricitet.
    Vi kommer att diskutera hur det var förr, innan vi fick el och hur vårt liv har förändrats.
    Vi kommer att läsa om hur det gick till när man uppfann glödlampan.
    Vi kommer att undersöka hur man får en lampa att lysa.
    Vi kommer att undersöka vilka ämnen som leder ström.
    Vi kommer att koppla olika kretsar och göra systematiska undersökningar.
    Du kommer att få ställa hypoteser genomföra undersökningar och dokumentera ditt arbete.
    få träna på att använda begrepp inom området. T.ex sluten och öppen krets, ledare och isolator, parallell och seriekoppling.

Som slutuppgift kommer du att få tillverka en ficklampa. För att klara detta använder du dig av de kunskaper du lärt dig i de tidigare uppdragen. Du ska också skriva en instruktion till hur din ficklampa fungerar.

Du kommer att få göra slutprov.

DETTA SKA BEDÖMAS

  • Vi bedömer dina kunskaper om elektriska kretsar
  • Vi bedömer hur du använder begrepp som är relevanta för arbetsområdet
  • Vi bedömer hur du genomför dina undersökningar och hur du hanterar utrusningen
  • Vi bedömer hur du dokumenterar dina undersökningar i text och bild
  • Vi bedömer hur du deltar i diskussioner, ställer frågor,framför och bemöter åsikter


.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Matriser i planeringen
kretsar kring el
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback