Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7 - 9

Uppdrag dinosaurie

Hedeskolan Kattegatt, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 25 september 2017

En liten filmstudio ska spela in en animerad film om en dinosaurie. Trots att de skulle kunna använda datorgenererade bilder av dinosaurier föredrar de verklighetstrogna modeller. Din uppgift är att designa och konstruera en modell av en dinosaurie, som rör sig med pneumatik. Du ska sedan göra en animerad film där din dinosaurie har huvudrollen.

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att utveckla elevernas tekniska kunnande om teknik som de stöter på i vardagen och att utveckla deras intresse för teknik. Syftet är också att utveckla elevernas förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt. Vidare att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Syftet är också att ge eleverna förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Centralt innehåll

Centralt innehåll (Lgr11):

Viktiga begrepp

Viktiga begrepp: Animering, animatronik, pneumatik, lufttryck, komprimera, expandera, pump, kolv, tryck, cylinder, ventil, manometer, bar.

Undervisning:

Jag kommer att gå igenom begreppen om pneumatik och vi kommer att träna på att bygga en pneumatisk krets och beskriva den. Vi kommer att bygga en robothand och en robotarm som rör sig med pneumatik efter en byggbeskrivning. 

Det blir sedan ett praktiskt och muntligt prov där var och en får visa att man kan göra en egen pneumatikkonstruktion och beskriva den med pneumatikorden.

Vi kommer att testa att göra animerade filmer med appen "Imotion".

Slutligen ska ni i grupp göra ritning och manus på en kort film om en dinosaurie. Ni ska sedan bygga dinosaurien och kulisser till samt använda era kunskaper om pneumatik och animeringar för att göra en kort film. Filmen kommer att läggas ut på Youtube. 

Bedömning

Du kan visa dina kunskaper på flera sätt:

  • I det praktiska arbetet på lektionerna.
  • Muntligt i diskussioner på lektionerna.
  • Slutarbetet, filmen om dinosaurien.
  • Praktiskt och muntligt prov om pneumatik

Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.

Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.

Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Matriser i planeringen
Teknik Matris åk 7-9, Lgr 11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter