Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

2

Rymden år 2 2022

Vikingaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 15 juni 2022

Du ska tillsammans med dina kamrater få göra en resa ut i rymden och lära dig om solen, månen, stjärnor och planeter.

Till dig som elev:

Efter avslutat arbete ska du kunna visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Arbetsområdet

Rymden

Mål

Du ska:

 • kunna visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • kunna berätta om solen, månen och någon planet.
 • känna till namnen på några stjärnbilder och vilket stjärntecken du själv är född i.
 • kunna förklara varför vi har dag/natt och varför vi har årstider

Arbetssätt

Vi kommer att::

 • titta på filmer.
 • läsa faktatexter.
 • skriva faktatexter.
 • ha pararbete om en planet och redovisa muntligt för kamraterna.
 • sjunga sånger om rymden.
 • lyssna på berättelser om stjärnor/stjärnbilder.
 • Dramatisera en modell över jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.
 • rita bilder och skapa varsin rymdraket.

Redovisningsform

 • Du visar dina kunskaper i gemensamma diskussioner och i det individuella arbete med din bok om rymden.
 • Du redovisar muntligt för kamrater om en planet.

Bedömning

Vi bedömer din förmåga:

 • att kunna berätta om hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • att förklara varför vi har dag/natt och varför vi har årstider.
 • att kunna namnen på några stjärnbilder och vilket stjärntecken du är född i.
 • att skriva en faktatext.

Reflektion

 • Vad har varit bra eller mindre bra med arbetssätten?
 • Vad har varit mest intressant att arbeta med?

Till dig som lärare:

 

Övergripande mål och riktlinjer

Syfte

 

Centralt innehåll

 

Kunskapskrav

 


Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Matriser i planeringen
Tema Rymden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter