Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4

Skrin/låda

Halmstad · Senast uppdaterad: 18 september 2017

Lådor är alltid bra att ha. Visst är det spännande att lyfta på locket och se vad som finns där. Ett skrin är en liten kistliknande förvaringsmöbel, vanligen en låda med gångjärnsförsett lock. En liknande låda med löst lock kallas oftast för ask. Ordet skrin förekommer i flera sammansättningar som understryker att det som förvaras i skrinet är något värdefullt, tex smyckeskrin eller kassaskrin

 

Målet för arbetsområdet

är att du ska lära dig förverkliga ett alster från ide till färdig produkt genom en skiss, en vyritning samt praktiskt arbete i framförallt trä, men också med inslag av alternativa material. Du får vara både uppfinnare, arkitekt och snickare. Du ska lära dig olika sammansättningstekniker och vilka verktyg som används till detta. till exempel hopsättning med skruv , spik och lim. Du ska lära dig om målning, betsning, oljning eller lackning
-Du ska utveckla din förmåga att lyssna på genomgångar och instruktioner för att sedan kunna arbeta efter dem.
-Du ska utveckla din förmåga att arbeta självständigt, överväga olika lösningar, samt att formulera handlingsalternativ som leder arbetet framåt
-Du ska även utveckla din förmåga att reflektera över din arbetsprocess och visa på samband mellan form, färg, kvalitet och funktion.

konkretisering

Du ska kunna:
-planera och utföra ett arbete i trä  

-namnge träslagen / skivmaterialen vi arbetar med.
-ta fram lämligt material med handledning till lådan
-såga av en bräda i 90 graders vinkel.
-hantera såglåda på ett ändamålsenligt sätt.
-hantera vinkelhake.
-namnge verktygen du använt.
-hantera verktygen och maskinerna på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
-redovisa ditt arbete i skriftlig form med bild på föremålet du tillverkat.

undervisning/arbetssätt

Genomgångar med instruktioner, resonemang och diskussioner, både enskilt och i grupp.
Ideutveckling.
Praktiskt arbete.
Utvärdering av arbetet.


Vi kommer att arbeta med
Design och formgivning av skrin.
Begreppet 90 grader.
Sågning av brädor i en såglåda.
Spikning och val av lämplig storlek på spik.
Gångjärn och dess funktion samt montering.
Slipning.
Målning.
Dekorering.
Redovisning av arbetet.

 

Bedömning

Genom iaktagelser av eleven under arbetet, dokumentation och elevens utvärdering/redovisning samt bilder.
Din förmåga att utveckla och planera ideer.
Din förståelse vid genomgångar och instruktioner, både sådana som ges i grupp samt de som ges enskilt.
Din förmåga att använda mätverktyg.
Din förmåga att välja,hantera och benämna olika redskap, verktyg och maskiner.
Din förmåga att ta ansvar samt graden av självständighet i ditt arbete.
Din förmåga att genomföra och slutföra arbetet.
Utvärderingen av ditt arbete samt din förmåga att använda rätt begrepp till arbetsområdet.

 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter