Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Bild, Svenska

·

Årskurs:

1

Årstiderna åk 1

Gantofta skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Januari börjar året, februari kommer näst, mars, april har knopp i håret, maj och juni blommar mest. Juli, augusti och september, härlig sommar har vi då, men oktober och november och december är så grå!

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Analysförmåga

Beskriva orsaker och konsekvenser.

Förklara och påvisa samband.


Kommunikativ förmåga
Samtala.
Diskutera.
Motivera.

Metakognitiv förmåga
Tolka.
Värdera.
Reflektera.

(Utdrag ur De fem förmågorna)

Bedömning - vad och hur

Du kan något om våra fyra årstider, samband och relationer dem emellan och med djur och växter i vår natur.

Du deltar i samtal och diskussioner och visar att du har förstått genom ditt aktiva deltagande och i det arbete du gör, enskilt och i grupp.

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar och diskussioner både i klassrummet och ute i naturen. Arbete enskilt och i grupp.
Sånger om våra månader och årstider.
Film och litteratur.

Läroplanskopplingar

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback