Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Samhällskunskap

·

Årskurs:

8

Revolution!! (Inaktuell)

Bohusskolan, Ale · Senast uppdaterad: 8 november 2022

Varför är en meter en meter? Hur kunde man träffas innan mobiltelefonerna? Hur kommer det sig att vi kan tala öppet om sex och samlevnad medan de som var unga under mitten av 1900-talet och tidigare inte kunde göra det? Och varför dödar man varandra i Syrien? Alla dessa frågor kan få någon form av svar inom begreppet revolution. Vi kommer att arbeta med främst den amerikanska, franska och industriella revolutionen under detta arbetsområde. Samtidigt har vi den s.k. arabiska våren i modern tid som vi kan jämföra med.

Under lektionerna kommer vi att:

  • Individuellt och gemensamt läsa texter som har med ämnet att göra
  • Diskutera hur människor påverkas av den tid de lever i.
  • Skriva en beskrivande text om amerikanska eller franska revolutionen
  • Arbeta med begrepp och instuderingsfrågor.

Material

Centrala begrepp:

  •  revolution, ideologi, sociala förändringar, direkt orsak, bakomliggande orsak, konsekvens, sannolikhet, partiskhet, enväldig, formell, pålaga, konfiskera, värnplikt, dynasti, skatt, tull, tendens, imperium, koloni, nation, nationalism.

Examinationsformer

  • en text som kommer handla om revolutionerna vi arbetar med
  • hur väl du deltar i diskussioner
  • eventuellt ett mindre förhör eller liknande där ni får reda på frågorna

 


Läroplanskopplingar

Europeisk kolonisation och slavhandel. Konsekvenser av detta för människor och kulturer samt för det ökade globala handelsutbytet mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.

Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika orsaker till industrialiseringen och konsekvenser av denna för människor och miljö.

Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

Eleven visar mycket goda kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp. Till detta hör att eleven visar kunskaper om särskilt centrala historiska skeenden, däribland Förintelsen. Eleven för välutvecklade resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors levnadsvillkor och handlingar i förfluten tid. Eleven för också välutvecklade resonemang om kontinuitet och förändring utifrån några långa historiska linjer.

Eleven för välutvecklade resonemang om hur historia kan brukas i olika sammanhang och för olika syften.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Franska revolutionen
Amerikanska frihetskriget
Marie Antoinette, förberedelse till skrivuppgift
Revolutioner
Marie Antoinette enligt P3 Historia
Återkoppling seminarium om franska revolutionen
Återkoppling förhör
Ögonvittnesskildring Amerika
Ögonvittnesskildring Frankrike
Industrialismen, OS i London 2012

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback