Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Religionskunskap

·

Årskurs:

9

Nya religiösa rörelser och sekulära livsåskådningar

Söderskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 20 september 2019

Syftet med arbetsområdet är att du ska få kunskap om några sekulära livsåskådningar och nya religiösa rörelser. Du ska skriva en faktatext som skrivs i religion och svenska. Vi kommer se dokumentärfilmer och film med efterföljande diskussioner.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

  • Diskussioner
  • Skriftlig faktatext
  • Redovisning

Undervisning och arbetsformer

  • Genomgångar
  • Se dokumentärer och film
  • Diskussioner
  • Skriva en faktatext om den religiösa rörelse du valt enskilt. Du ska skriva med citat och källhänvisningar. Du ska också värdera källorna i texten.
  • Redovisningar inför klassen

Läroplanskopplingar

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

söka information från olika källor och värdera dessa.

Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.

Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.

Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback