Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Hösten, NO

Tegelbruksskolan, Falun · Senast uppdaterad: 14 augusti 2018

Under sensommaren och hösten kommer vi att studera bl a förändringarna i naturen.

Mål

När arbetsområdet är slut ska eleven kunna:


  • ge några exempel på hur naturen förändras under sensommaren och hösten och beskriva vad förändringarna beror på
  • namnge några vanliga växter som finns på hösten
  • genomföra en enklare undersökning med hjälp av tydliga och enkla instruktioner, 
  • göra göra enkla dokumentationer som man presenterar för sina klasskamrater.

 

Arbetssätt.

Vi kommer att bedriva undervisning ute och undersöka naturen, dokumentera på olika sätt, barnen kommer att arbeta i grupper och enskilt, se filmer och "vanlig undervisning".

Bedömning.

Bedömmningar kommer att ske under arbetets gång, vid diskussioner med elever, genom observationer och av genomförda elevarbeten.

 

Syfte:

Se kopplingarna till läroplanene


Läroplanskopplingar

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback