Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Svenska skriva åk 5

Alsike skola, Knivsta · Senast uppdaterad: 21 augusti 2021

Vi arbetar utifrån materialet ZickZack skrivrummet

 Vad ska jag lära mig ? 

  • veta vad syftet med olika texttyper är- instruerande, förklarande, återberättande, beskrivande, argumenterande och berättande texter.
  • hur olika texter är uppbyggda, vilka delar de består av och i vilken ordning delarna kommer
  • språkliga drag som är typiska för de olika texttyperna och träna på att använda dem
  • på egen hand kunna planera och skriva en text av varje text typ

Hur ska jag lära mig? 

  •  arbeta med en texttyp i taget
  •  se och läsa många exempel på den aktuella texttypen
  • skriva gemensamt och lära mig att känna igen texttypens innehåll, syfte och struktur
  •  arbeta med de språkliga drag som är typiska för den aktuella texttypen ( grammatik, sambandsord, ämnesspecifika ord, språkliga knep osv)
  • skriva en egen text av de olika texttyperna

 

Vad ska bedömas?

Hur du kan :

förstå syftet med den aktuella texttypen

kan skriva en  text med ett tydligt innehåll och anpassat till syftet

kan använda strukturen för den aktuella texttypen

 


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter