Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

8

Planering för spanska i årskurs 8

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 29 augusti 2021

Hola. Nu har du studerat spanska i ett par år och du har redan lärt dig en hel del. Nu ska du fortsätta att utöka och fördjupa dina kunskaper i språket genom att träna de olika färdigheterna: tala, lyssna, skriva och läsa. Du ska också få lära dig mer om den spanska/latinamerikanska kulturen. Lycka till!

Målet med undervisningen är att du utvecklar din förmåga att

 • - läsa olika enkla texter för upplevelser, information och kunskaper.
 • - använda språket för att kommunicera i tal och skrift.
 • - reflektera över och ta ansvar för din språkinlärning och att medvetet använda arbetssätt som främjar din inlärning.
 • - delta aktivt i samtal och skriftlig kommunikation.
 • - reflektera över levnadssätt och kultur i de länder där språket talas samt att göra jämförelser med egna erfarenheter.

Dessa förmågor tränar vi genom att

 • Utöka ordförrådet genom att träna in glosor och använda dem i tal och skrift.
 • Träna på hur språket är uppbyggt (grammatik).
 • Tala spanska så mycket som möjligt under lektionerna.
 • Läsa olika texter.
 • Lyssna på talad spanska.
 • Skriva egna texter av olika slag (t.ex. brev, berättelser och beskrivningar).

Under läsåret kommer vi att arbeta med följande områden:

 • Under läsåret kommer vi att bygga vidare på de kunskaper och färdigheter som vi har övat på under föregående år
 • Realia
 • Grammatik
 • Ordkunskap

Detta kommer att bedömas:

 • Din förmåga att förstå spanska i tydligt tal.
 • Du kommer också att få muntliga och skriftliga läxförhör och prov / uppgifter av olika slag.
 • Bedömningen sker fortlöpande, dvs ditt aktiva deltagande såväl muntligt som skriftligt under varje lektion är viktigt.
 • Din förmåga att läsa och förstå texter av olika slag.
 • Din förmåga att delta i samtal om vardagliga ämnen.
 • Din förmåga att skriftligt kunna berätta, beskriva och meddela något.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback