Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Teknik

·

Årskurs:

5

Fysik/Teknik: Rörelse och konstruktion

Husensjö skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 10 oktober 2017

Friktion, rörelse, fordon och konstruktion. Vad är detta för något? Tillsammans med kamrater i klassen får du i detta arbetsområde möjlighet att konstruera (bygga), utforska begreppen rörelse, fordon och friktion.

Planering för arbetsområdet

I detta arbetsområde kommer du att få konstruera olika fordon, göra ritningar och fundera på förbättringar. Du kommer att få lära dig om rörelse, konstruktion, kraft och energi.

Mål som ligger till grund för arbetsområdet

Du ska utveckla din förmåga att:

- konstruera och bygga ett fordon efter egna idéer

- läsa, tolka och bygga efter en ritning

- planera och genomföra undersökningar

- dokumentera dina undersökningar med text och bild

- berätta om olika tekniska lösningars fördelar och nackdelar

- förklara ord och begrepp inom fysik och teknik

 

Dessa mål är utifrån centralt innehåll åk 4-6 i ämnena fysik och teknik, Lgr 11 (se nedan)

 
Bedömning

Läraren bedömer:

- hur du, enskilt och tillsammans med dina kamrater gör undersökningar, hittar lösningar på problem och förbättrar/förändrar dina konstruktioner samt diskuterar dessa.

- din samlade dokumentation av arbetsområdet i text, ljud och bild.

Undervisning

Du kommer att få göra olika uppdrag som handlar om konstruktioner, följa ritningar, göra egna ritningar, göra undersökningar och förbättra konstruktioner. Dokumentationen för varje uppdrag samlar du i en presentation på datorn. 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter