Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Att använda tal

Olseröd skola, Kungälv · Senast uppdaterad: 14 oktober 2018

Vad är ett tal? Hur använder man tal? Vad är det för skillnad på ett tal och en siffra? Hur stora tal kan vi göra av våra siffror? Hur små? Ser alla siffror i hela världen ut som våra? Ser tal likadana ut överallt? Spelar det någon roll om tvåan i ett tal kommer först eller sist? Är nollan värd något i slutet av ett tal?

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

  • formulera och lösa matematiska problem
  • använda de matematiska begreppen
  • välja och använda lämpliga modeller
  • kommunicera hur du tänker

Under lektionerna kommer vi att:

Arbeta med material vi ser (praktik) och med material vi tänker oss (teori). Vi kommer att jobba mycket i par och i grupp, och tänka hur vi tänker (metakognition). Detta kommer vi att träna på att berätta för andra (kommunikation)

Ur kursplanen

Kunskapskrav för betyget A


Läroplanskopplingar

Rationella tal och deras egenskaper.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Tals användning och taluppfattning åk.5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback