Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

9

Jä ht19 vt20 åk9 Ke atomen och det Periodiska systemet ej avslutatdJL Ej avslutad

Järnåkraskolan 4-9, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 13 oktober 2019

Kemi: Periodiska systemet och kemisk bindning

Ke: Periodiska systemet och kemisk bindning

Mål för elev

Du ska lära dig om drivkrafterna som står bakom kemiska reaktioner, detta gör du genom att studera atomen och dess elementarpartiklar. Ur denna kunskap får du verktygen att förstå varför kemiska äger rum samt vad som binder de nya ämnena samman.

Du ska utveckla din förmåga att göra undersökningar genom att utföra och dokumentera laborationer

Innehåll

 

  • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering
  • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Genomförande

Vi arbetar med detta ht19.

Du kommer att göra laborationer och övningar som direkt eller indirekt visar hur olika ämnen reagerar.

Bedömning

Skriftligt prov 1  Laborationsrapporter samt hemuppgifter.

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

•genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

•använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Jä ht19 vt20 åk 9 Ke Periodiska systemet JL
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback