Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

2

Musik (sång och rörelseglädje)

Ätranskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 23 september 2018

Att sjunga tillsammans med glädje och lust. Att samarbeta med rytmer, känslor och stämningar i den ”skapande dansen” som kulturskolan håller i.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Att sjunga tillsammans med glädje och lust.
Att samarbeta med rytmer, känslor och stämningar i den ”skapande dansen” som kulturskolan håller i.

 

Bedömning - vad och hur

Att eleven kan delta i gemensam sång och deltar i den ”skapande dansen” för att visa hur musik kan påverka oss människor.

Undervisning och arbetsformer

Vi sjunger tillsammans, union sång och växelsång.
Vi använder rösten som instrument med variation av rytm (snabbt/långsamt), klang (högt/lågt) och dynamik (starkt/svagt).
På den skapande dansen imiterar och improviserar vi rörelser och rytmer.
Eleverna visar olika känslor och stämningar som uppkommer när de lyssnar på musiken.
Vi använder oss av musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.

 


Läroplanskopplingar

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.

Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback