Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

1

Pedagogisk Planering i bild åk 3

Hosjöskolan, Falun · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Bilder har stor betydelse för människor och vi omges hela tiden av bilder. Det är viktigt att kunna uttrycka egna åsikter och då är bilder bra att använda. Du kommer också att få arbeta med olika typer av bilder, och med olika tekniker, för att utveckla din fantasi och skaparglädje.

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • göra bilder som berättar något 
 • skapa bilder med olika material och tekniker
 • samtala om bilders innehåll och budskap

Konkretisering av mål

Du ska utveckla förmågan att:
 • teckna, måla och konstruera
 • använda olika verktyg och material
 • bygga upp en bild
 • använda olika färger
 • fotografera och använda bilderna i datorprogram

Arbetssätt

Du kommer att få arbeta med att:

 • rita, måla och skapa till egna upplevelser och arbeten
 • rita och måla till egna sagor
 • använda olika material
 • jämföra bilder från olika tidsepoker

Bedömning

Vi ska bedöma din förmåga att:

 • skapa berättande bilder
 • använda olika tekniker och material i skapandet
 • samtala om bilders uttryck och budskap
Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Matriser i planeringen
Faluns mall för Pedagogiska Planeringar
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback