Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 6

Idrott och hälsa År 6

Njutångers skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

Vad skall vi lära oss(Syfte)?

I kursen idrott och hälsa kommer vi jobba med att utveckla kunskaper inom rörelse såväl inomhus som i naturmiljö. Exempel på sådant kan vara utveckling inom kroppslig förmåga i sammansatta grovmotoriska rörelser (springa, hoppa, klättra), färdigheter i "att orientera" i närmiljön med eller utan hjälpmedel, förståelse för vikten av hänsyn till naturen, säkerhet i samband med aktiviteter. Vi kommer även prata om aktivitetens betydelse för den fysiska förmågan och hälsan. T.ex. varför ska vi röra på oss?

Hur skall vi lära oss detta?

  • Delta på lektionerna

  • Instruktioner och genomgångar

  • Övningar/fysisk aktivitet (lekar, spel, etc.)

  • Samtal

  • Feedback

Hur får jag visa vad jag kan?

  • Aktivt deltagande på lektionerna, genomföra de olika metoderna för rörelse, friluftsliv och utevistelse
  • Reflektioner (diskutera, prata om aktiviteten/upplevelsen)
  • Uppgift/samtal omkring effekter av träning, säkerhet vid friluftsliv och utevistelse. 

Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Simning i mag- och ryggläge.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen
Vad som kommer bedömas
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback