Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, SO (år 1-3), Religionskunskap

·

Årskurs:

1 - 3

SO, barnkonventionen år 1 Läsåret 18/19

Njutångers skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 14 juni 2018

Så arbetar vi

• Under läsåret kommer vi kontinuerligt att arbeta med barns rättigheter / barnkonventionen, 

  • Vi diskuterar hur man skulle kunna lösa problem när det uppstår situationer som inte är bra.
  • Hur vill vi att man ska vara mot varandra.
  • Hur det kan vara för barn i andra delar av världe

Centralt innehåll

Undervisningen i de samhällsorienterade ämnena skall visa på hur det är att leva tillsammans, att leva i närområdet, att leva i världen och att undersöka verkligheten. I detta område kommer vi att arbeta med mänskliga rättigheter.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

  • visa dina kunskaper om några mänskliga rättigheter som alla människors lika värde och barns rättigheter enligt barnkonventionen
  • samtala om elevnära livsfrågor som normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de behövs

Läroplanskopplingar

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Matriser i planeringen
Livsfrågor, normer och regler
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter