Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

3 - 4

Idrott och hälsa åk 3-4

Kulltorpskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 9 mars 2020

Denna planering gäller för HT 19 - VT 20

Beskrivning av arbetsområde/tema

Du skall under perioden få prova på många olika fysiska aktiviteter både inne och ute. Ämnet skall ge dig kunskap om hur din livsstil påverkar din hälsa.

Mål

.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • utföra olika övningar med god balans och kontroll
 • delta i olika lekar och bollspel och följa uppgjorda regler
 • förstå hur mat, motion och hygien påverkar din hälsa
 • förbättra din kondition
 • känna lust och glädje att utföra idrottsaktiviteter själv och tillsammans med andra
 • prova på olika friidrottsgrenar
 • kunna simma och röra dig säkert i vatten

Undervisning och arbetsformer

 • Vi ska göra olika lekar stafetter och bollsporter. 
 • Vi ska prata om regler och lära oss att följa spelets/lekens regler.
 • Vi ska göra samarbetsövningar och träna samarbete på olika sätt.
 • Vi ska prata om hur mat, motion och hygien påverkar oss.
 • Vi ska göra olika konditionsövningar både inne och ute.
 • Vi ska pröva på längdhopp, kast, höjdhopp, 60 m och längre löpgrenar.
 • Vi ska göra olika hinderbanor, redskapsbanor och styrketräningsbanor.

Bedömning

Vad ska bedömas?

Kopplat till målen i arbetsområdet och kunskapskraven.

 • Din förmåga att göra olika grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa, balansera och klättra med god kontroll
 • Din förmåga att simma 200 m varav 50 m på rygg (åk 5)
 • Din förmåga att förstå mat, motion och hygienens betydelsa för god hälsa
 • Din förmåga att delta, följa uppgjorda regler och visa hänsyn till andra vid lekar och spel

Hur ska det bedömas?

 • Vi kommer att titta på hur du kan simma
 • Vi kommer att studera dina prestationer i olika bollsporter, hur du följer spelets regler och visar hänsyn
 • Vi kommer att titta på din motorik
 • Vi kommer i samtal bedöma din förståelse av samspelet mellan mat, motion och hygien
 • Vi kommer att bedöma ditt säkerhetstänkande under idrottslektionerna.

Läroplanskopplingar

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Allemansrättens grunder.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen
Idrott och hälsa,
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback