Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7

Bibeln, judendomen och kristendomen

Wieselgrensskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Bibeln som urkund. Judendom och kristendom som utgår från denna.

undervisningens innehåll

Bibelns tillkomst, innehåll i stort och olika tolkningar.  

Centrala tankegångar inom judendom och kristendomen. Vi utgår från olika begrepp såsom synd, frälsning, livet efter döden etc.

Jämförelse mellan judendom och kristendom.


Läroplanskopplingar

kunskaper om religioner och andra livsåskådningar samt om olika tolkningar och varierande praktiker inom dessa,

förmåga att resonera om etik, moraliska frågor och livsfrågor utifrån olika perspektiv.

Vad religion och livsåskådning kan betyda för människors behov av mening, gemenskap, identitet och förståelse av omvärlden.

Centrala tankegångar inom kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism.

Likheter och skillnader i religiösa tolkningar och praktiker mellan och inom olika religioner. Huvudinriktningar inom kristendom och andra religioner.

Religionernas uppkomst, spridning och geografiska utbredning i dag.

Kritisk granskning av hur religion och religiositet framställs och representeras på olika sätt i media och i andra sammanhang och hur det kan påverka individer och samhället i stort.

Samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar. Sådana frågor kan till exempel handla om identitet, kärlek, sexualitet och meningen med livet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Bibel, judendom och kristendom

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback