Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 5

Idrott & hälsa - Rörelse åk 4-5

Parkskolan, Ludvika · Senast uppdaterad: 24 september 2018

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet.

Vad vi ska lära oss.

Vi kommer att jobba med att utveckla förmågor inom rörelse både inomhus och utomhus. Vi kommer bla. att arbeta med sammansatta grovmotoriska rörelser (springa, hoppa, klättra).

Rörelse till musik och dans. Vi kommer att  bla dansa Jenka, Oh Susanna och Linedance

Hur ska vi lära oss detta?

  • Delta på lektionerna
  • Teoretiska genomgångar
  • Övningar och aktiviteter (lekar, spel, etc.)
  • Samtal

Hur du får visa vad du kan:

  • Genom att aktivt delta på lektionerna
  • Diskussioner på lektionerna
  • Ev. skriftliga prov

Vad som kommer att bedömas:


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Simning i mag- och ryggläge.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Matriser i planeringen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback