Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Book club "Face"

Slottsvångsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 12 april 2018

Detta arbetsområde handlar om att utveckla er läsförståelse i första hand men vi kommer även arbeta med både den muntliga och den skriftliga förmågan när vi läser boken högt för varandra och svarar på läsförståelsefrågor till varje kapitel.

Syfte

Undervisningens innehåll

Ni kommer att få jobba med:

* Den skönlitterära boken "Face" som ni läser högt för varandra i grupp eller tyst för er själv.
* Till varje kapitel finns det ett häfte med frågor och andra uppgifter som är kopplade till boken, dessa ska ni arbeta med individuellt eller i grupp.
* Ni kommer att få ett prov på boken när den lästs färdig för att kolla av er förståelse. Ni kommer att få ha med er både boken och era häften vid provtillfället.

Centralt innehåll

 

Detta ska du kunna

 

 

 

 

Kunskapskrav (för år 9)

Engelska

Detta kommer vi att bedöma

De kunskapskrav som finns ovan bedöms i matrisen för engelska under fliken bedömning strax under LPP:erna.

Obs. att det finns fler kunskapskrav i dessa matriser som kommer att bedömas vid andra arbetsområden och kommer ligga där till slutet av årskurs 9, då det blir en samlad bedömning.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback