Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 6

Idrott och hälsa-Friluftsliv och utevistelse(åk.6)

Marnässkolan, Ludvika · Senast uppdaterad: 18 oktober 2019

Vad skall vi lära oss(Syfte)?

I kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse kommer vi jobba med att utveckla kunskaper inom rörelse i utemiljö och friluftsliv. Exempel på sådant kan vara utveckling inom kroppslig förmåga i sammansatta grovmotoriska rörelser(springa, hoppa, klättra), färdigheter i "att orientera" i närmiljön med eller utan hjälpmedel, förståelse för vikten av hänsyn till naturen(Allemansrätten), säkerhet i samband med aktiviteter.

Hur skall vi lära oss detta?

  • Delta på lektionerna

  • Instruktioner och genomgångar

  • Övningar/fysisk aktivitet(lekar, spel, etc.)

  • Samtal

  • Feedback

Hur får jag visa vad jag kan?

  • Aktivt deltagande på lektionerna, genomföra de olika metoderna för rörelse,friluftsliv och utevistelse
  • Reflektioner(dikutera, prata om aktiviteten/upplevelsen)
  • Uppgift/samtal omkring allemansrätt, kläder efter väder, säkerhet vid friluftsliv och utevistelse etc.

Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Matriser i planeringen
Vad som komer bedömas
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback