Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

1

Musik år 2

Björkö, Papperskorgen · Senast uppdaterad: 6 oktober 2017

Ur Skolverkets kursplan om musik. Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Genom musikundervisningen ska eleven få möjlighet att utveckla sin förmåga att

  • sjunga och spela tillsammans med andra i olika musikaliska former och genrer
  • sjunga några av våra vanligaste traditionella sånger och danser, psalmer samt barnvisor
  • framföra musik, gestalta sånger och berättelser med ljud, rytmer, bild och rörelser
  • härma och skapa rörelser, rytmer, ljud och toner
  • genom gestaltning uttrycka de tankar och känslor som uppstår vid musiklyssning
  • använda rösten som instrument
  • spela på och känna till olika rytminstrument
  • Spela på ackordsinstrument som ukulele och piano
  • Spela på melodiinstrument som tex blockflöjt

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter