Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

9

Fg South Africa

Fäladsgården, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

During the coming weeks we are going to focus on South Africa, which is a very beautiful country with its magnificent nature, varied animal life and colourful culture. Unfortunately South Africa is also a country with a dark history. For many years the country was governed by a political system, called "apartheid" with laws that discriminated and oppressed the black people. A hero of our time is Nelson Mandela. He was one of those people who made the world a better place. In our work we will learn about the country but also work individually about a hero/heroine in our world.

Mål

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

Arbetets innehåll

Under arbetsområdet ska du träna dig i att:

 • förstå talad och skriven engelska, t. ex olika dialekter, faktatexter och skönlitterära texter
 • formulera dig i tal och skrift, t. ex  berätta, beskriva och framföra din åsikt
 • bli mer språkligt säker dvs kunna använda grammatik i tal/skrift korrekt med fokus på relativa pronomen, oregelbundna verb och uttrycken usually och used to.
 • utöka ditt ordförråd inom genren.

Arbetssätt och redovisningsform

 1. Du kommer att läsa och lyssna på olika texter om Sydafrika, vilket bl a ska resultera i ett diagnostiskt test om Sydafrikas historia och Nelson Mandela.
 2. Du kommer att arbeta med övningar till boken självständigt, i par eller grupp.
 3. Du kommer att se filmen Goodbye Bafana som vi kommer att diskutera.
 4.  
 5. Du kommer att söka fakta om en självvald hjälte/hjältinna och redovisa det muntligt i en mindre grupp.

Textbook p.98-123

A Country of Contrasts p.98-101. Words p.146.

The Rainbow Nation p.108-109. Words p.108-109

From Prisoner to President p.110-111. Words p.110-111.

 

Redovisning

 • Socrativetest på de viktigaste faktakunskaperna om Sydafrika. (Texterna: The Rainbow Nation och From Prisoner to President.)
 • Muntligt presentation av en hjälte/hjältinna. Det ska tydligt framgå vad det är som personen har gjort som lett till att denne/denna betraktas som en hjälte/hjältinna. Hur har personens handlingar bidragit till utveckling/förbättring eller annan positiv förändring? Inkludera även personens livshistoria så att åhörarna får en god bild av din hjälte/hjältinna.

Visa din kunskap - Bedömning

 • Din kunskap om Sydafrika bedöms under den sista aspekten i kunskapstabellen.
 • Din muntliga förmåga bedöms med hjälp av talamatrisen.

Reflektion

Gör vi när vi är klara med arbetsområdet.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Fg Engelska muntlig förmåga: Oral presentation 'My Hero'
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter